பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் தொற்றக்கூடிய பாலியல் தொற்றுநோய்கள்

0
6
Google news ல் தொடர இங்கே கிழிக் செய்யுங்கள்->-> click cursor icon with click here button free png
பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் தொற்றக்கூடிய பாலியல் தொற்றுநோய்கள்

பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் நோய்த் தொற்றுள்ள ஒருவரிடமிருந்து நோய் இல்லாத ஒருவருக்கு தொற்றிக் கொள்ளும் நோய்களே பாலியல் தோற்று நோய்கள் எனப்படுகின்றன(sexually transmitted diseases. அதாவது பாலியல் உறவினால் தொற்றக்கூடிய நோய்கள் பாலியல் தோற்று நோய்கள் எனப்படுகின்றன.

இந்நோய்கள் உடலுறவால் பரவக்கூடியவை. நோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்கள், பாலியல் உறுப்புகள் , விந்து மற்றும் பெண்ணுறுப்பு திரவங்கள் மற்றும் வாய், தொண்டை, குதம் போன்ற இடங்களில் காணப்படும்.

பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் தொற்றும் சில நோய்கள்

சிபிலிஸ் – Syphilis,
ஹெர்பிஸ் – Herpes,
கொனோரியா – Gonorrhea
நான் கோனோகோக்கல் யுரித்ரைடிஸ் – Non Gonococcal Urethritis
சான்கிராயிட் – Chancroid
டிரைகோமோனஸ் வஜைனாலிஸ் – Trichomonas Vaginalis
வார்ட்ஸ்( ஹெச்.பி.வி) – Warts – Human Papilloma Virus -HPV
லிம்போகிரானுலோமா வெனீரம் – Lymphogranuloma venereum

பாலியல் நோய் அறிகுறிகள்

பாலுறுப்புகளில் புண்கள்,
பாலுறுப்பு பகுதிகளில் வித்தியாசமான வளர்ச்சி,
சிவப்பு நிற தழும்புகள்,
விதை வீக்கம்,
பெண்களுக்கு அடி வயிறு வலி,
சிறுநீர் அடிக்கடி கழித்தல், வலி,

Sexually Transmitted Diseases பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் தொற்றக்கூடிய பாலியல் தொற்றுநோய்கள்

பாலியல் நோய்கள் அதிகரிக்க காரணங்கள்

பாலியல் நோய் அறிகுறி உள்ளவருடன் அல்லது நோய் உள்ளவருடன் உடலுறவு,

ஒருவருக்கு மேற்பட்டோரிடம் உடலுறவு,

பாதுகாப்பற்ற உடலுறவு கொள்ளும் துணையுடன் உடலுறவு கொள்ளுதல்,

பணம், உணவு, உறையுள் போன்ற விடையங்களுக்காக் பல முறை உடலுறவு கொள்ளல்,

அதிக பயணம் செய்வோர்,

நீண்ட கால தாம்பத்திய வாழ்க்கை அற்றவர்கள்.

பாலியல் நோய்கள் தொற்றுவது எவ்வாறு

உடலுறவு-வாய், யோனி, குத உடலுறவு,
தாயிலிருந்து குழந்தைக்கு- பிரசவம் மற்றும் பாலூட்டல்,
ஊசிகள் பகிர்ந்து கொள்ளல்,
சோதனை செய்யப்படாத இரத்த ஏற்றம்,
மருத்துவ பரிசோதனையின் போது கவனமின்மை
பாலியல் நோய்களின் விளைவுகள்
பலோபியன் குழாய் சேதத்திற்கு பாலியல் நோய்கள் மிகமுக்கிய காரணமாகும்.

பிரசவத்தின் போது குணப்படுத்தாத சிபிலிஸ் மூலம் 4ல் ஒரு குழந்தை இறந்து பிறக்கிறது.
HIV போன்ற பாலியல் நோய்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைத்து, மரணத்தையும் ஏற்படுத்தலாம்.
HPV வைரஸ் மூலம் கருப்பை கழுத்து புற்று நோய் ஏற்படலாம்

பால்வினை நோயின் அறிகுறிகள் – STD – Symptoms.

பிறப்பு உறுப்புகளில் புண் / சீழ் பிடித்தல். – Ulcers and Pus or Discharges in Genitals,
சிறு நீர் கழிக்கும் போது தொடர்ந்து பிறப்புறுப்புகளில் எரிச்சல். – Burning sensation during and after Urination,

பிறப்புறுப்புகளின் மீது மருக்கள் – Genital Warts,
நெறிகட்டுதல் – Lymphadenitis,

அதிக அளவில் துர்நாற்றத்துடன் வெள்ளைப்படுதல் – White Discharge with foul smell,
அடிவயிற்று வலி – Pain in Lower Abdomen,

ஆண் குறியில் வலியுடன் கூடிய (அ) வலி இல்லாத புண்கள் – Genital – Penis Ulcers with or without pain,
அரையாப்புக் கட்டி சீழ் வடிதல் – Pus formation in Lymph

விரை வீக்கம் – Orchitis or Hydrocele
ஆசன வாயைச் சுற்றிப் புண்கள் – மருக்கள். Ulceration and Warts around Anal Region,

ஆசன வாயிலிருந்து சீழ் வடிதல், – Discharge from anal region,
ஆசன வாயைச் சுற்றி அரிப்பு அல்லது எரிச்சல் – Itching and Burning sensation around anal Region,

ஆகிய மேற்கண்ட அறிகுறிகள் காணப்படும்.

சில வகையான பால்வினை நோய்கள் சிகிச்சை எடுக்காமலேயே அறிகுறிகள் மறையும் தன்மை கொண்டது ஆனாலும் நோய்க் கிருமிகள் உடலில் மறைந்து வாழும் தன்மை கொண்டது

அறிகுறிகள் மறைந்தாலும் சில வகையான பால்வினை நோய்கள் மீண்டும் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. பால்வினை நோயுள்ளவர் தமது உடலுறவு துணைவருடன் தொடந்து மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்

கிளமைடியா தொற்று – Chlamydia infection

சிறு நீர் கழிக்கும் போது வலி – Burning Urination,

பெண் எனில் வெள்ளைப்படும் – White Discharge for Female,

ஆண் எனில் கசிவு – Discharge for male,

எந்த அறிகுறியும் சிலருக்கு தென்படாது – Some peoples have no Symptoms,

விளைவுகள்: பெண்களின், கருப்பை பாதையிலும் ஆண்களின் விந்து குழாயிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் – Chlamydia infection may develops obstruction in fallopian tubes, and Vas Deference,

பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் தொற்றக்கூடிய

பாலுறுப்பு அக்கி – Genital Herpes,

பிறப்புறுப்பில் அரிப்பு அல்லது வலி – Itching or Pain in Genitals,

நீர்க்கட்டி அல்லது புண் – Boils or Ulcers in Genitals,

பெண்ணுறுப்பின் அல்லது ஆணின் சிறுநீர்க்குழாயில் புண் இருக்கும் வெளியே தெரியாது – Internal Ulcers in Urethra or Vagina,

விளைவுகள்: வலி தோன்றி பின் புண் உண்டாகும். பெண்ணுறுப்பு, பிட்டம், குதம் ஆகிய இடங்களில் பெண்ணுக்கு புண் தோன்றும். ஆண்களுக்கு பிறப்புறுப்பு, விதைப்பை பிட்டம், குதம், தொடை போன்ற இடங்களில் புண் தோன்றும்.

பாலுறுப்பில் மரு – Genital Warts HPV,

பிறப்புறுப்பு , குதம், தொடை இடுக்கு சிறு நீர்பாதை போன்ற இடங்களில் மரு வளர்ந்து காணப்படும். – Human Papiloma Warts seen in Genitals, Anus, Side of Thighs, Scrotum,

HPV பாதுகாப்பாற்ற உடல் உறவாலேயே வருகிறது, HPV attacks due to unprotected sex,

சிறு சிறு மரு போல் பிறப்புறுப்பின் மீது தோன்றும், Starts like small warts in penis or vagina,

விளைவுகள்: ஹியுமன் பப்பிலோமா வைரஸ் (HPV) என்ற கிருமியால் இவ்வகை மரு உண்டாகிறது. ஆண், பெண் இரு பாலரையும் பாதிக்கிறது. கருவுற்ற பெண்களையும் பாதிக்கிறது.

கொனேரியா – Gonorrhea

சிறு நீர் தாரையிலுருந்து சீழ் போன்ற கசிவு – Pus like discharge in Genitals,

எரிச்சல் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல் – Frequent urination with Burning Sensations,

பெண்ணுக்கு அதிக அளவில் வெள்ளைப்படுதலும் அழற்சி ஏற்படும். – White discharge and Tiredness for Females,

குதத்தின் வழியே கசிவு அல்லது நமச்சல்,- Discharge or Itching in Anus,

அடிவயிற்றில் வலி, காய்ச்சல், – Pain in Lower abdomen, Fever,

விளைவுகள்: இத்தொற்று பாக்டிரியாவால் உண்டாகிறது உடலுறவு கொண்ட இரண்டு நாட்களிலிருந்து இரண்டு வாரத்துக்குள் ஆண்களுக்கு தோன்றுகிறது. பெண்களுக்கு 1 முதல் 3 வாரங்களில் அறிகுறி தோன்றும். கருப்பை கழுத்து (அ) கருப்பை குழாயில் தொற்று பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. – This problems starts after 2 to 3 weeks of Intercourse, affects in Cervix and Vaginal path,

ஹெப்படைட்டிஸ். பி – Hepatitis -B

தோலும் கண்களும் மஞ்சள் நிறத்தில் காணப்படும், – Yellowish Discoloration in Skin and Eyes,

அடர் மஞ்சள் நிறத்தில் சிறு நீர் வெளிப்படும் – Dark Yellowish Urination,

விளைவுகள்: வைரஸ் கிருமியால் உண்டாகிறது. எந்த அறிகுறியும் இல்லாமல் பரவும் ஆபத்து உண்டு. – This Diseases affects because of Hepatitis –B (HBV) Virus, without any Symptoms,

சிபிலிஸ் – Syphilis

பிறப்புறுப்பு, மலக்குடல் , நாக்கு, உதடு ஆகியவற்றில் வலியில்லாத புண், – Painless ulcers in Genitals, Intestine, Tongue, Lips,

தொடை இடுக்குகளில் உள்ள நிணநீர் சுரப்பிகள் வீங்கி காணப்படும், – Lymphadenitis,

பாதங்கள், சிவந்து தடித்திருக்கும் – Reddish swelling in legs,

தலைவலி, காய்ச்சல், – Fever and Head ache,

மூட்டுகளில் வலியும், அசதியும் ஏற்படும், Pain in Knees, and Tiredness,

விளைவுகள்:

1 – 6 மாதங்களுக்குப் பிறகு தோலில் சிவந்த தடிப்புகள் தோன்றலாம். தொற்று பல ஆண்டுகள் தொடர்ந்தால் இதய நோய்கள், மனநிலை பாதிப்பு உண்டாகலாம்.
கருவுற்ற தாய்க்கு இருந்தால் கருக்கலைந்து விடும் அபாயம் உண்டு.
ஹெர்பிஸ் – Herpes

பிறப்புறுப்பில் சிறுசிறு கொப்புளங்களாக ஆரம்பித்து உடைந்து கூட்டம் கூட்டமாக புண்கள் தோன்றும். Starts Cluster like Boils then it breaks, and gets ulceration in Boiled spots,

5 நாட்கள் முதல் 15 நாட்கள் வரை இருக்கும். தானாக ஆறிவிடும். – Exist 5 to 15 days, then heals spontaneously,

மீண்டும் மீண்டும் தொல்லை தரும்.- Recurrently attacks,

தலைவலி, காய்ச்சல் – Fever and Headache,

தொடையில் நெறிகட்டும். – Lymphadenitis.

sexually transmitted diseases (1)

விளைவுகள்:

ஹெர்பிஸ் சிம்பிளக்ஸ் வைரஸ் Herpes Simplex Virus (HSV) என்னும் கிருமியினால் உண்டாகின்றது.

அறிகுறிகளுக்கேற்ற மருந்துகள் மூலம் நோயின் வீரியத்தை கட்டுப்படுத்தலாம்.

பால்வினை நோய்களால் ஆண்குறி, ஆசனவாயில் தோன்றும் புண்கள், கசிவுகளால் எச்.ஐ.வி வைரஸ் உடலுக்குள் நுழையும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கும். These warts enhances the chances to STD and HIV

பால்வினை நோயாளிகளுக்கு எச்.ஐ.வி தொற்றும் வாய்ப்பு 5 முதல் 10 மடங்கு அதிகம் பால்வினை நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து உடலுறவுத் துணைவருடன் சிகிச்சை அளிப்பது அவசியம். – Need to undergo treatment with sexual partner,

பால்வினை நோய்களுக்கு சரியான சிகிச்சை – Treatment for STD

¬ ஆரம்ப நிலையிலேயே நோய்க்குறி மற்றும் பரிசோதனையின் அடிப்படையிலும் உடனடியாக முழுமையான கிகிச்சை அளித்தல்.- Treatment need to be started from the beginning stage,

¬ முறையாக மருந்து எடுத்துக் கொள்வது.- Proper intake of medicines,

¬ தொடர் கவனிப்பு – Continues Monitoring

¬ ஆலோசனை அளித்தல், proper guidance,

¬ உடலுறவு துணைவருக்கும் சிகிச்சை,- Treatment for Sexual Partner also must,

¬ ஆணுறை உபயோகத்தை ஊக்குவித்தல் – Advise to use condoms,

பால்வினை நோய்க்கான சரியான சிகிச்சை எடுக்காவிட்டால் ஏற்படும் பின் விளைவுகள் – Complications of STD

எச்.ஐ.வி / பால்வினை நோய் தொற்றும் வாய்ப்பு அதிகரித்தல் – Chances to infect with HIV and STD,

புற்று நோய் – Cancer,

பால்வினை நோய்க்கேற்ற நோய்த்தாக்கம், – Other complications Because of type of Infection.

எனவே உடலுறவுத் துணைவருடன் பால்வினை நோய்க்கு உடனடி சிகிச்சை அவசியம்.

பாலுறவு பற்றிய தவறான நம்பிக்கைகள் / பழக்க வழக்கங்கள் – Wrong Faiths and Habits about Sex,

ஆசன வாய் மூலம் உடலுறவுக்கு பின் வெந்நீரில் உப்பு போட்டு கழுவினால் நோய் வராது – – Thinking that “Washing genitals with salt water, after intercourse prevent STD” ,

ஆணுறுப்பு பெரிதாக இருந்தால் ஆணுறை தேவையில்லை.- Thinking that “No need to use condoms if the penis is bigger in size,”

விந்துவை உட்கொண்டவுடன் வேப்பிலை சாப்பிட்டால் நோய் வராது. – Thinking that “Eating Neem leaf after swallowing Semen”,

ஆசன வாயில் புணர்ச்சி கொள்பவர்கள் வேப்பிலை சாப்பிட்டால் பால்வினை நோய் கிருமி, HIV கிருமி மலம் மூலம் வெளிவந்து விடும். – Thinking that “Eating Neem leaf helps to evacuate the HIV & STD organisms with fecal matters, after anal sex”,

மிக இளம் வயது ஆண் / பெண்ணிடம் ஆணுறையின்றி உடல் உறவு கொண்டால் எச்.ஐ.வி வராது. Thinking that “Having sex with Teen age Girls and Boys helps to prevent HIV”,

விந்துவை உட்கொள்வதன் மூலம் முகம் பொலிவடைகிறது.- Thinking that “Getting Freshness and Fairness in face after engulfing the Semen”,

ஆசன வாய் உடலுறவுக்குப் பின் குழாய்த் தண்ணீரில் கழுவினால் எச்.ஐ.வி தொற்றாது. Thinking that “Washing Vagina and Penis in Floating water”,

வயதானவர்களிடம் உடலுறவு வைத்துக் கொண்டால் எச்.ஐ.வி வராது. – Thinking that “Having sex with Old aged male and female helps to prevent HIV”

வாய் வழி உடலுறவும் ஆசன வாய் உடலுறவும் ஒரே நேரத்தில் செய்வதால் இளமை கூடும். – Thinking that “Oral and Anal sex by next helps to increase the body freshness and life span”,

இது போன்ற பல்வேறு சிந்தனைகளும், எண்ணங்கள் அனைத்தும் தவறான நம்பிக்கை ஆகும். இவற்றில் உண்மை எதுவும் இல்லை பாதுகாப்பின்றி உடலுறவில் ஈடுபடும் போது பால்வினைத் தொற்று , எச்.ஐ.வி தொற்று இருவரில் யார் ஒருவரிடம் இருந்தாலும் மற்றொருவருக்கு, தொற்று ஏற்படும்.

எனவே அறிவியல் பூர்வமற்ற தவறான நம்பிக்கைகளை கைவிட்டு, ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற அடிபடையில் வாழ்வதும் மற்றும் பாதுகாப்பான உடலுறவுப் பழக்கத்தை கடைபிடிப்பதாலும் நோய்த் தொற்று இல்லாத சமூகம் உருவாக வழி வகுக்கும்.

பால்வினை நோய் – எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் யாருக்கு அதிகமாக தொற்றலாம்? Who will prone to get HIV & STD

பால்வினை நோய் எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் உள்ளவர்கள் என அறியாமல் ஆணுறையற்ற உடலுறவு, Without awareness, Having sex with HIV & STD infected person without using Condoms,

தெரிந்த நபர் என்று ஆணுறை இல்லாத உடலுறவு, Sex without condoms because of a belief that the partner is a known person,

ஆணுறையற்ற வாய்வழி உடலுறவு, Oral sex without condom,

நம்பிக்கையானவர் நல்ல பழக்க வழக்கம் உள்ளவர் என்ற நம்பிக்கையில் ஆணுறையற்ற உடலுறவு, Having sex because the partner is Faithfull and Known person,

ஆணுறையினை முறையாக பயன்படுத்த தெரியாத காரணத்தால் ஏற்படும் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவு, Unprotected sex because of improper usage of condom,

பலம் வாய்ந்த உடல் என்னை பால்வினை நோயோ எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் நோயோ ஒன்றும் செய்யாது என்ற தவறான நம்பிக்கை கொண்டவர்களுக்கும் பால்வினை நோய் எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் தொற்று ஆபத்து அதிகம் உள்ளது, Having Strong Faith that am the Strongest person, so Am not prone with STD & HIV

பாதுகாப்பான பாலுறவு முறைகள் – Safest Sexual Methods,

¬ சுய இன்பம், அடுத்தவருக்கு பிடித்து விடுதல் – Masturbation, Mutual masturbation,

¬ கட்டிப் பிடித்தல் – hugging

¬ முறையாக ஆணுறை பயன்படுத்தல் – Proper use of Condoms,

¬ மார்பு. தொடைச் சந்து செய்தல் – Sex in Thighs and Breasts

¬ முத்தமிடுதல் – Kissing,

பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால் பாதுகாப்பற்ற உடலுறவால்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here